Occupational Safety and Health
ITU International Standard
EMF Reports and Assessmenty13
EMF Reports and Assessmenty14
Exterity Platinum Partner

Safety in electric, magnetic and electromagnetic fields (relating to environmental electromagnetic compatibility) 

Members of International Bodies

Blog

RASULULLAH MEMPERKENALKAN DIRINYA KEPADA QABILAH-QABILAH DAN PERMULAAN ANSAR MEMELUK ISLAM.

Posted by Firespec Official Website on January 15, 2011 at 11:06 AM

by Tengku Puteh Tippi on Monday, 08 February 2010 at 23:25


RASULULLAH MEMPERKENALKAN DIRINYA KEPADA QABILAH-QABILAH DAN PERMULAAN ANSAR MEMELUK ISLAM.


Di dalam musim haji ini, RasuluLlah cuba memperkenalkan dirinya kepada qabilah-qabilah yang membanjiri Kota Makkah (Baitullah) dengan mengemukakan agama baru. Baginda membaca beberapa ayat Al-Quran dan menyeru mereka supaya beriman dengan Tuhan yang satu, tetapi tidak seorang pun yang menyahut seruanNya.


 

Ahli sejarah Ibnu Sa’d di dalam kitabnya menyebut begini:

“RasuluLlah mengikuti musim haji setiap tahun. Baginda bertemu dengan pengambil-pengambil haji di rumah-rumah mereka samada di Ukkaz, Mijannah mahupun di Zil Majaz, meminta mereka memberi sokongan dan perlindungan kepadaNya supaya dapat baginda menjalankan tugas dari Tuhan dan ganjarannya ialah syurga dan Tuhan. Malangnya tidak ada seorangpun yang menerima permintaan baginda. Baginda berseru: “Wahai sekalian manusia, berimanlah dan katakanlah sesungguhnya tidak ada Tuhan hanya Allah, dengan ini nescaya kamu berjaya dan dengannya nescaya kamu akan menguasai bangsa ‘Arab dan bangsa asing pun akan tunduk kepadamu, sekiranya kamu beriman maka kamulah raja di dalam syurga”. Di masa itu juga Abu Lahab mengekori dan belakang membuat seruan balas yang menyonsang dengan katanya: “Janganlah kamu ikutnya kerana ia sudah mendurhaka dan seorang pendusta”. Oleh itu maka mereka menjawab seruan Muhammad SallaLlahu ‘alaihi Wasallam dengan sekotor-sekotor jawapan di samping menyakitinya.

 

Di dalam tahun kesebelas selepas pengutusanNya seperti biasa Muhammad SallaLlahu ‘alaihi

Wasallam memperkenalkan dirinya kepada qabilah-qabilah luar. Ketika berada di suatu tempat bemama “Al—’Aqabah” (letaknya di antara Makkah dan Mina. Di situlah dilakukan lontaran Jamrah Al ‘Aqabah), Baginda telah sempat bertemu dengan beberapa orang dari puak Al Khazraj. Tanya bagmda: “Siapakah kamu sekalian?” Jawab mereka: “Kami dari puak Al Khazraj.” Tanya baginda: “Jiran orang-orang Yahudi?” Jawab mereka: “Ya.” Kata baginda: Relakah duduk sebentar untuk ku bercakap sepatah dua.” Maka Baginda pun tidak membuang masa menyeru mereka ke jalan Allah dan menyeru kepada agama Islam, di sampingnya RasuluLlah pun membaca beberapa potong ayat Al Qur’an.


 

Fiqh Al-Sirah 1 89

Penghidupan mereka bersama-sama orang Yahudi telah merintis jalan ke arah penerimaan Islam

sebagai agama pegangan mereka. Seperti yang diketahui bahawa orang Yahudi ialah ahlil-kitab dan ahli ilmu pengetahuan. Bilamana berlaku persengketaan di antara qabilah khazraj atau puak lain dengan Yahudi maka orang-orang Yahudi mengugut dengan kata mereka: “Sudah tiba masanya seorang Rasul akan diutus, di kala itu kami akan mengikut ajarannya dan bersama-sama akan kami hapus kamu sekalian sepertimana terhapus dan fananya bangsa ‘Ad dan Iram’ Bilamana RasuluLlah memperkenalkan dirinya yang disusul dengan seruannya agar mereka menganut agama Islam membawa mereka teringat kembali akan ugutan Yahudi itu.

Kata mereka: “Kamu ingat tidak, inilah Nabi yang disebut oleh orang Yahudi dahulu, jangan beri

peluang kepada Yahudi mendahului kamu”. Maka sekalian mereka pun menyahut seruan RasuluLlah.Sambung mereka:

“Kami telah tinggalkan kaum bangsa kami di Madinah sana di dalam persengkitaan yang amat

sangat. Moga—moga dengan berkat tuan akan bertaut kembali kiambang yang bercerai. Sepulangan kami nanti akan kami kemukakan agama ini kepada mereka. Andaikata Tuhan menyatukan kembali kami ini maka tuan hambalah manusia teragung di kalangan kami.”

Merekapun bersurai dan sebelumnya mereka telah berjanji untuk berjumpa kembali di tahun akan

datang.


 

PERJANJIAN AL-’AQABAH YANG PERTAMA

Islam pun mula berkembang di Madinah di tahun tersebut. Seperti yang dijanjikan, sekumpulan orang

Ansar pun tiba seramai dua belas orang lelaki bertemu di Al—’Aqabah. Pertemuan ini dikenal dengan Al Aqabah Al Ula atau “Aqabah Pertama”. Perjanjian pun dimetrikan seperti perjanjian wanita juga (di mana artikel perjanjian kaum wanita adalah tidak mengenai soal peperangan dan jihad). Di antara mereka itu ialah: As’ad bin Zurarah, Rafia’ bin Malik, ‘Ubadah bin Al-Samit dan Abu Al Haitham bin Al Tihan.

‘Ubadah bin Al-Samit menceritakan peristiwa ini: “RasuluLlah telah menyeru kami yang seramai

dua belas orang ini dengan katanya: “Marilah bersama berjanji dengan hamba dan jangan sekali-kali

mensyirikkan dan menyengutukan Allah. Jangan mencuri. Jangan berzina. Jangan membunuh anak-anak kamu dan janganlah kamu mendurhaka perintah ku ini kerana hendak melakukan ‘kejahatan. Barangsiapa menunaikan segala janji-janji tadi maka terimalah ganjaran istimewa dan Tuhan dan barangsiapa melanggar garis-garis tadi kemudian dibalas di dunia ini maka itu adalah dendanya, dan barangsiapa melanggar perjanjian tadi Tuhan melindunginya maka itu terserahlah kepada Allah, kalau kehendak Tuhan hendak membalas atas perlanggaran itu maka itulah balasannya dan kalau kehendak Tuhan mengampuninya kamu itu terserahlah kepada Allah jua”. Ubadah bin Al Samit menyambung lagi dengan katanya:

“Kami sekalian pun mengiya dan berikrar akan demikian (patuh)”.

Ketika mereka hendak beredar dari situ Rasulullah mengirimkan bersama—sama mereka Mus’ab

bin Umair untuk mengajar mereka membaca Qur’an dan mengajar segala sesuatu mengenai Islam dan untuk mematangkan mereka soal—soal agama. Beliau ini dikenal dengan “Muqri’ al Madinah” pembaca al-Madinah.


 

PENGAJARAN DAN RENUNGAN

Tidakkah kita perhatikan suasana yang dihadapi oleh RasuluLlah selama ini yang sudah berubah,

kesabaran telah membuahkan sesuatu, usaha-usaha telah mula mengeluarkan hasil, da’wah yang

diusahakan oleh RasuluLlah kini mula menghijau dengan ranting-ranting dahan dan batang-batang yang subur akan mengeluarkan hasil dan perolehan yang lumayan.


Ya! Sebelum kita memperkatakan dengan lebih jauh lagi tentang hasil—hasil dan masa depan

yang gemilang ini, marilah kita bersama-sama sekali lagi merenung akan kesabaran yang paling pahit dirasai oleh penghulu agung kita semasa menghadapi pelbagai cabaran dan dugaan.

Di sini kita perhatikan Nabi Muhammad SallaLlahu ‘alaihi Wasallam sewaktu menjalankan usaha

da’wahnya, bukan setakat menyeru kaum puaknya sahaja dan qabilah Quraisy yang menentang

Fiqh Al-Sirah 1 90 perjuangan baginda tetapi seruan da’wahnya menyeluruh kepada semua qabilah-qabilah yang mengunjungi Kota Makkah dan penjuru-penjuru yang berasingan untuk mengerjakan haji. Baginda memperkenalkan dirinya sebagai petunjuk di mana baginda menyeru mereka kepada agama dan ‘aqidah tauhid, berulang alik ke sana ke mari, tetapi tidak ada siapa pun yang menyahut seruannya itu Imam Ahmad, Hakim dan para ahli hadith yang lain meriwayatkan hadith sahih:

“Bahawa RasuluLlah SallaLlabu ‘alaihi Wasallam telah memperkenalkan dirinya kepada

pengunjung-pengunjung Makkah di musim-musim haji dengan katanya siapakah di antara kamu yang sanggup membawa aku untuk bertemu dengan kabilahnya, di sini puak Quraisy telab melarang aku dan menyampaikan firman dan seruan Tuhanku.”


Dalam masa sebelas tahun demi sesungguhnya RasuluLlah telah mengalami hidup dan

perjuangannya yang gigih tidak tahu letih dan penat lelah, di masa itu juga puak Quraisy begitu liar

matanya untuk memerhati gerak geri Muhammad SallaLlahu ‘alaihi Wasallam dan mencari peluang

untuk membunuh baginda. Berbagai corak dan cara penyiksaan yang dahsyat telah dihempap ke atas

Muhammad SallaLlahu ‘alaihi Wasallam dengan tujuan hendak melemahkan semangat perjuangan

baginda.

Dalam masa sebelas tahun RasuluLlah merantau dan berdagang di tengah-tengah kaum bangsanya

sendiri. Merantau di segenap puak dan bangsa yang melingkunginya, meskipun demikian sekali-kali tidak akan melemahkan semangat perjuangan baginda dan sedikitpun tidak merunsingkan kepalanya atau terlupa kepada TuhanNya.


Sebelas tahun dalam perjuangan tidak putus-putus dan kesabaran menuju ke jalan Allah

merupakan harga yang setimpal ke arah penyibaran dan perkembangan raksasa ke timur dan barat. Satu demi satu empayar dan dinasti tewas dan gugur di hadapannya. Rom dan Parsi tersungkur menarik nafas terakhir di bawah landasan dan badai arus perkembangan Islam yang agong.

Demikian nilai yang setimpal kepada perjuangan yang gigih, alangkah mudah dan gampang sekali

bagi Tuhan menegakkan sesebuah masyarakat Islam yang kukuh, tetapi bukan itu sunnah dan polisi

Tuhan dengan hambaNya. Biarlah berlaku penyembahan mereka kepada Tuhan mengikut selesa dan pilihan masing-masing setelah berlaku dan terciptanya kehambaan mereka tanpa pilihan.

Tidak akan terlaksana penyembahan yang sebenar tanpa pengorbanan tenaga yang ikhlas, tidak

akan nampak yang jati dari yang palsu tanpa dugaan dan tidak akan timbul yang benar dan yang munafiq tanpa sengsara dan percubaan. Memang tidak adil dan saksama untuk mendapat habuan tanpa membelanjakan tenaga dan usaha masing-masing.


 

Untuk ini semua maka Tuhan telah mewajibkan manusia dua perkara:

1. Menegakkan syari’at Islam dan masyarakatnya.

2. Perjalanan ke matlamat tersebut adalah melalui liku liku jalan yang penuh dengan onak dan dugaan.

Kalaulah demikian rupanya marilah kita perhatikan sehalusnya tentang hasil yang mula menampak selepas sebelas tahun dalam perjuangan berda’wah dan apakah sifat atau tabi’at dan cara perkembangannya:—

(Pertama) Kejayaan yang diidamkan itu bukanlah dan pihak Quraisy tapi dan kelompok yang

jauh terpencil dan Makkah dan Quraisy, walaupun pergeseran dan permasyarakatan dahulu lebih rapat dengan Quraisy. Apakah sebabnya hingga berlakunya sebegini rupa?

Sepertimana yang kita tegaskan di pendahuluan kitab ini bahawa sudah menjadi hikmat Ilahi agar

pengkaji dan penatap sejarah perjalanan da’wah Islamiyyah tidak merasa ragu—ragu dan syak wasangka terhadap sifat dan sumbernya (yakni kebenaran). Dengan itu maka mudahlah orang beriman dengannya, dan tidak akan berlaku kesasulan atau kekeiruan dengan da’wah-da’wah lain. Untuk demikian juga maka RasuluLlah SallaLlahu ‘alaihi Wasallam diutuskan dalam keadaan buta huruf, untuk demikian juga maka seruan dan da’wah Muhammad SallaLlahu‘alaihi Wasallam timbul di tengah-tengah kalangan bangsa yang buta kemajuan tak pernah merasa atau melihat dan mengambil kemajuan dan luar, untuk demikian juga maka Nabi Muhammad SallaLlahu ‘alaihi Wasallam dijadikan contoh unggul untuk budi pekerti, Fiqh Al-Sirah 191 amanah dan peribadi suci dan untuk demikian juga maka pengikut-pengikutnya yang pertama bukan dan anak biah suasananya atau kaum bangsanya, supaya jangan disangka orang yang seruan Muhammad Sallallahu ‘alaihi Wasallam mi adalah seruan kebangsaan dan kelompoknya semata—mata.


Sebenarnya inilah hikmat Ilahi yang telah memainkan peranan dan segenap segi, buat menjaga

seruan ini dan sebarang ancaman dan ugutan luar yang ingin menusuk dengan tikaman beracun.

Perkara ini pun telah dibentang oleh penyelidik luar dalam sebuah kitab berjodol “Dunia Islam di

hari ini”.


“Sesungguhnya pihak orientalis begitu gigih membuat kritik—kritik terhadap sirah RasuluLlah

mengikut sistem kajian Eropah, mereka bertungkus lumus selama tiga suku abad me nyelidik dan

mengkaji mengikut prasangka mereka demi untuk meroboh sama sekali pendapat yang telah dipersetujui dengan sebulat suara oleh ‘ulama’ Islam mengenai sejarah Nabi mereka. Sepatutnya usaha mereka yang begitu mendalam sudah lama telah meroboh benteng pendapat orang Islam itu, dan apakah memang dapat mereka berbuat demikian? Sebagai jawapannya:

 

Dengan terang-terang, sedikitpun mereka tidak boleh berbuat apa-apa, malah kalau kita perhatikan

dengan teliti mengenai pendapat baru yang baru diproseskan oleh para onentalis. Perancis, Inggeris,

Jerman, Belgium dan Belanda tidak ada suatu apa pun, tidak lebih dan temukut bercampur hampa, tidak memberi sebarang faedah, yang engkau dapati hanya tiap seorang dan mereka cuba menegaskan apa yang telah dinafikan oleh yang lain.” (perhatikan kitab. ‘Hadzir al’alam al-Islami, Jiid pertama muka surat 33) (Kedua) Ketika kita memerhati dengan teliti ternyata dengan jelas bahawa segala apa yang telah kita paparkan tentang permulaan Islam untuk orang-orang Ansar di mana Tuhan telah menyediakan suasana dan pengbidupan di Madinah untuk menenima da’wah Islamiyyah, sebenamya memang sudah terdapat keselesaan dan persediaan jiwa untuk menerima Islam. Apakah tanda—tanda persediaan jiwa itu?


Antaranya, Kota Madinah merupakan bandar kosmopolitan, terdapat bangsa Yahudi mendatang di

tengah-tengah rakyat bumiputera bangsa ‘Arab yang musyrik, bangsa ‘Arab ini pula terbahagi kepada dua kelompok yang terbesar iaitu Al ‘Aus dan AJ—Khazraj.

Puak Yahudi yang mendatang pula terdiri dan tiga qabilah: Bani Quraidzah, Bani Al Nadzir dan

Bani Qainuqa’.


Bangsa Yahudi di Madinah ini telah begitu lama menghasut dan menyalakan api perpecahan dan

ini memang tabi’at semulajadi mereka di antara dua puak bumiputra (bangsa ‘Arab) ini. Peperangan

sering berlaka di antara dua puak ini. Pengarang kitab: “Mukhtasar Sirah Al—Rasul SallaLlahu ‘alaihi

Wasallam”, Muhammad bin Abdul Wahhab menegaskan dengan katanya: Peperangan pernah berlarutan memakan masa seratus dua puluh lima tahun.


Di dalam masa peperangan yang memanjang ini puak ‘Aus telah mengikat janji dengan Bani

Quraidzah dan puak Khazraj pula mengikat janji dengan Bani A1-Nadzir dan Bani Qairiuqa’.

Pertempuran yang terakhir berlaku di antara dua puak ini ialah pertempuran “Bu’uth” di mana sebilangan besar pembesar-pembesar dan pemimpin mereka terkorban, pertempuran ini berlaku beberapa tahun sebelum hijrah Al-Rasul ke Madinah.


Di dalam keadaan begitu andaikata berlaku peperangan di antara bangsa ‘Arab dan orang-orang

Yahudi maka orang Yahudi sering mengugut mereka dengan kata mereka:

“Bahawa seorang Rasul akan diutuskan Allah ke dunia ini dan masanya pun telahpun hampir tiba,

dan kami (orang-orang Yahudi) akan turut menjadi pengikutnya nanti, di masa itulah kami akan

hancurkan bangsa ‘Arab dengan pertolongan Nabi tadi bak terhancur keturunan ‘Ad dan Tram”.

Inilah suasana yang telah menggerak penduduk Madinah tertunggu-tunggu dengan kedatangan

seorang Nabi dan kelahiran suatu agama baru. Dengan penuh harapan mereka menanti-nanti suatu hari kelompok bangsa ‘Arab kembali bersatu padu, bak pepatah bidok lalu kiambang bertaut.

Mengikut apa yang ditegaskan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya “Zadul Ma’ad” sememangnya

inilah apa yang disediakan Allah untuk utusanNya sebagai persediaan untuk berhijrah ke Madinah dan Fiqh Al-Sirah 192 hikmat Ilahi agar di sanalah menjadi tapak utama ke arab pelancaran dan perkembangan Islam ke merata tempat di dunia ini.


(Ketiga) Di dalam perjanjian Al-’Aqabah yang pertama telah dapat diIslamkan beberapa orang

kenamaan Madinah, seperti yang kita perihalkan, dan sejauh manakah pengislaman mereka ini dan

apakah tanggungjawab mereka yang telah dipertanggungjawabkan terhadap Islam?

Seperti yang kita perhatikan bahawa Islam mereka ini bukan sekadar mengucapkan dua kalimah

syahadah sahaja. Sebaliknya keIslaman mereka ini adalah dengan suatu pegangan dan keyakinan yang teguh, mendalam serta menyeluruh. Di samping mengucap dua kalimah syahadah mereka susuli pula dengan perjanjian dan dimetrikan bersama dengan Rasulullah agar segala tingkah-laku mereka, dan penghidupan seharian mereka mengikut Islam. Ada baiknya kita menyebut kembali prinsip-prinsip utama dan piagam perjanjian mereka: kepercayaan kepada Tuhan yang Esa tanpa menyengutuiNya, tidak mencuri tidak akan berzina, tidak membunuh anak sendiri, tidak melakukan kejahatan dan tidak melanggar perintab Rasulullah dengan tujuan hendak melakukan kejahatan.

 

Inilah keistimewaan masyarakat Islam yang terpenting di mana diutusnya Rasulullah untuk

menegakkannya. Bukanlah tugas Rasulullah setakat mengajar manusia mengucap dua kalimah syahadah kemudian tinggal mereka untuk mengucap-ngucapkannya sedangkan mereka tetap juga dengan kerja-kerja yang sesat dan perbuatan yang tidak senonoh lagi munkar. Sememangnya setiap yang mempraktikkan dua kalimah syahadah, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram dan yang melaksanakan segala suruhan maka ianya dianggap Muslim. Mempercayai keEsaan Tuhan dan keRasulan Muhammad SallaLlahu ‘alaihi Wasallam merupakan kunci dan langkah pertama ke arah pembentukan masyarakat Islam, melaksanakan sistem dan prinsip-prinsip Islam dan beriman dengan kekuasaan Tuhan dalam semua aspek. Dengan lain perkataan dapatlah dikatakan bahawa di mana sahaja terdapat keimanan kepada Allah dan keRasulan Muhammad SallaLlahu ‘alaihi Wasallam, maka keimanan itu akan diikuti pula dengan kepercayaan dan keimanan kepada kekuasaan Allah disertai dengan perasaan mematuhi segala syari’at dan dasarnya.


Yang ganjil sekali kita dapati masih terdapat beberapa kerat manusia yang begitu terpengaruh dan

dipengaruhi oleh undang-undang ciptaan manusia, dan mereka ini tidak pula mahu berterus-terus menolak Islam ke tepi. Manusia-manusia ini berusaha hendak melakukan tolak-ansur kehendak manusia yang bebas dengan syari’at Ilahi.


Usaha mereka ini ketara sekali dalam tindakan mereka membahagikan aspek hidup, sebahagian

untuk mereka dan sebahagian yang lain untuk Islam. Kata mereka; masjid dan segala sesuatu yang

bersangkut dengan penyembahan adalah untuk Islam. Itu pun kadang-kadang mereka memainkan tipu helah supaya sesuai dengan kehendak mereka manakala sistem perundangan, peradaban dan lain-lainnya adalah untuk mereka. Ini pun juga digubah, ditokok atau dibuang agar sesuai dengan kehendak mereka juga.


 

Andaikata Rasul-rasul diutuskan kepada segolongan pendurhaka yang mengingkari keRasulan

Nabi dan mereka ketahui jalan penyelesaian kepada masalah mereka adalah dengan cara bertolak ansur dengan Islam, maka sudah tentu mereka tidak akan teragak-agak untuk memeluk Islam dan tunduk di bawah Nya. Seandainya tindakan mereka itu tidak memaksa mereka menarik diri dan takhta

pemerintahan yang sedia ada atau keta’atan mereka di bawah Islam itu tidak menjejaskan undang undang atau peraturan ciptaan mereka. Apakah ruginya bagi mereka sekadar menyebut beberapa perkataan dan beberapa kerja ‘ibadat untuk dilihat orang? Tetapi sebaliknya mereka sedar bahawa agama ini akan mewajibkan mereka pertama-tamanya supaya tunduk dan patuh kepada suatu peraturan dan perintah lain, iaitu Islam, secara menyeluruh di mana hukum syari’at dan perintah telah mensyaratkan untuk tunduk hanya kepada Allah sahaja. Inilah sebabnya mereka mengganggu dan menentang RasuluLlah dan berat bagi mereka untuk memeluk Islam sebagai menyambut baik seruan Allah itu.


 

Untuk menerang hakikat ini di samping memberi ingat tentang fahaman yang menuduh Islam itu

hanya sekadar dua kalimah syahadah dan sembahyang sahaja, Allah Subhanahu Wata’ala berfirman yang bermaksud:

Fiqh Al-Sirah 193

 

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاآَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن

 

(يَكْفُرُواْ بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بَعِيدًا ( 60

 

“Tidakkah kamu meihat orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang

diturunkan kepada kamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu. Mereka hendak

berhakim kepada taghut, pada hal mereka telah diperintah mengingkari taghut itu. Dan syaitan

bermaksud menyesatkan mereka (dengan) sesatan yang sejauh-jauhnya “.

(Surah Al-Nisa’ 4:60)

 

Kembali membincangkan tajuk perjanjian RasuluLlah SallaLlahu ‘alaihi Wasallam dengan orangorang Madinah (orang Ansar di Al-’Aqabah Al-Ula) di mana artikel perjanjian tersebut langsung tidak menyentuh tentang perjuangan ‘Jihad’ maka ini adalah disebabkan perintah tersebut belum lagi

diwajibkan di kala itu. Oleh kerana tidak wujud dan tidak disebut perjuangan jihad’ di dalam perjanjian

dengan orang dua belas ini maka ahli sirah menamakan perjanjian ini sebentuk dan serupa dengan

“perjanjian wanita”.


 

(Keempat) Tidak syak lagi bahawa Rasulullah yang memikul tanggungjawab berda’wah untuk

agama Allah. Bagidalah utusan untuk segenap golongan manusia, maka semestinyalah akan

disampaikannya da’wah Allah itu.

 

Timbul satu pertanyaan, apakah hubungan da’wah ini dengan mereka yang memeluk agama Islam

ini pula? Satu jawapan sudah pun tersedia untuk pertanyaan demikian, iaitu dalam rangka pengutusan dan pengiriman Mus’ab Umair oleh Rasulullah bersama-sama dua belas orang ke Madinah, untuk mengajar orang-orang di sana mengenai Al Qur’an dan hukum—hakam agama. Dalam tugasnya ini ada kalanya beliau pernah diserang oleh orang musyrik, mengangkat tombak mengancam jiwanya, tetapi tidak ada apa yang dilakukan oleh Mus’ab untuk mempertahankan dirinya kecuali dengan membaca beberapa potong ayat Al Qur’an serta menyebut beberapa hukum-hukum Islam. Dengan lemah seteru yang menyinga itu meletakkan senjatanya dan terus mengikuti kuliah Islam yang diberikan oleh Mus’ab itu. Dengan itu agama Islam pun mula berkembang dengan pesatnya di Madinah di mana agama Islam menjadi buah mulut dan maudhu’ (tajuk) perbincangan hangat kepada setiap lapisan masyarakat. Tahukah saudara siapakah Mus’ab bin Umair itu?

Ia adalah satu-satunya putera ‘Arab yang hidup dengan serba kemewahan, dengan pakaian yang

serba mahal. Tapi bila saja beliau menganut agama Islam maka segala—galanya ditolak ke tepi. Dengan penuh semangat kelslaman beliau turut serta di barisan hadapan di belakang Rasulullah berda’wah dan menyeru manusia ke jalan yang sebenar. Dengan relahati pula beliau menerima siksaan kaum Quraisy dan beginilah keadaannya yang penuh dedikasi berkorban untuk Islam hingga ke titisan dan nafasnya yang terakhir. Di dalam peperangan Uhud ditaqdirkan beliau telah gugur syahid. Dengan pakaian yang sehelai ditubuh sahaja, baju labuhnya tidak mencukupi untuk menutup ‘aurat jenazahnya sehingga kalau ditutup di bahagian kepalanya maka kakinya akan terjuntai keluar dan kalau ditarik ke kakinya maka kepalanya pula akan terdedah. Akhirnya mereka menceritakan kepada Rasulullah. Rasulullah menangis, teringat kembali betapa beliau sanggup menolak kemewahan duniawi semasa mudanya dahulu. Rasulullah pun bersabda: “Litupilah bahagian kepalanya dengan baju labuhnya itu dan tutuplah dua kakinya dengan daunkayu izkhur”.

 

Kewajipan berda’wah bukan tanggungjawab para Rasul dan Anbiya’ sahaja atau pun para khalifah

dan ‘ulama’ sahaja, tetapi da’wah Islamiyyah adalah sebahagian dari Islam itu sediri; tidak dapat tidak setiap muslim berkewajipan menanggung kewajipan ini biar apa jawatan dan urusan yang

diselenggarakan kerana hakikat defakto Islam ialah:


 

“YANG MENYERU KE ARAH KEBAIKAN DAN MELARANG DARI KEMUNGKARAN”.

Bukankah anda lebih mengetahui yang mana perjuangan jihad adalah fardhu dan kewajipan yang

mesti dibeban oleh setiap muslim.


 

Fiqh Al-Sirah 194

Dan sini dapatlah difaham bahawa perkataan atau istilah ‘ahli agama’ yang terkenal di kalangan

masyarakat Islam untuk suatu gotongan tertentu itu adalah suatu pengertian yang salah kerana setiap yang menganut agama Islam telah berjanji dengan Allah dan RasulNya untuk berjuang dan berjihad demi agama Islam, lelaki maupun perempuan ‘alim mahupun jahil tidak kira apa pangkat dan bidang-kerja ikhtisasnya’

 

Orang Islam kesemuanya adalah ahli agama belaka dan Tuhan menawar ‘syurga’ kepada mereka

yang sanggup menegakkan agama Allah dengan menggadaikan jiwa raga mereka dan harta kekayaan.


Memang menjadi pengetahuan umum bahawa bidang kerja ikhtisas para ‘ulama’ mengenai masalah—masalah agama dan mengkaji hukum-hakam Islam yang tersirat di dalam nusus atau teks Al-Qur’an dan hadith itu tidak ada kena mengena dengan perkara yang disebut di atas tadi.


Categories: SEJARAH ISLAM

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

Already a member? Sign In

1 Comment

Reply Thomaswhini
6:09 AM on December 11, 2017 
Living in France is one thing desired by many individuals. If you want to live in France then you have to get French property. You can read the advertisement section of the newspapers which has the section of houses for sale in France. After making a suitable choice, you should research about the properties for sale in France. French property is now a days very much wanted also.

If you want to live in France and spend your life there you should select a proper house. French property is not cheap and you need to make a major investment. You must also know about the properties for sale in France at various locations. The houses for sale in France come in different prices depending on the location